Cennik2016-09-05  

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu informuje, że od 30.07.2017 do 29.07.2018 ulega zmianie cena za wodę, ścieki oraz abonament za wodę i ścieki:

Cena za wodę dla wszystkich grup odbiorców – 2,99 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców niekorzystających z kanalizacji rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 6,94 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z kanalizacji rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 4,43 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców niekorzystających z kanalizacji rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody – 6,84 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z kanalizacji rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody – 5,45 zł brutto

Cena za ścieki dla wszystkich odbiorców -12,30 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, korzystających z kanalizacji zbiorowej – 9,36 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, korzystających z kanalizacji – 8,22 zł brutto

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających własne ujęcie wody, korzystających z kanalizacji – 11,87 zł brutto

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/174/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 27.06.2017 ustalona została dopłata do taryfy za odprowadzanie ścieków w wysokości 1,03 zł brutto za 1 metr sześcienny, w związku z powyższym cena za ścieki dla wszystkich odbiorców po dopłacie wynosi – 11,26 zł brutto za 1 metr sześcienny.


pliki do pobrania:
Szczegółowy cennik