Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach - uzupełnienie sieci2017-05-18  

Część inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej w m. Chobienice – w kierunku na Grójec Mały” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 149/U/400/133/2016 z dnia 24.10.2016r na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach, uzupełnienie sieci”.

tab_chob