Regulaminy 2016-09-05  


pliki do pobrania:
Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Uchwała Nr XXXII/165/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania