Informacje o przetargach do 5.09.2016
2016-09-05

Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej w m. Chobienice - w kierunku na Grójec Mały"

 


 

Przetarg nieograniczony na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studzienki od strony budynku w miejscowości Kopanica i Mała Wieś"

 

 


 

Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego z osprzętem na oczyszczalnię w Tuchorzy."

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. " Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grójec Mały wraz z przepompownią ścieków P2  - uzupełnienie budowy”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Chobienice - uzupełnienie budowy na nowym osiedlu" w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grójec Mały wraz z przepompownią ścieków P2  - uzupełnienie budowy” w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Siedlcu ul. Wolsztyńska, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy od rowu T oraz wodociągu w Boruji."

 


 

Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań pn:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaromierz i Mała Wieś wraz z kolektorami tłocznymi Jaromierz - komora połączeniowa K-P-2, Mała Wieś - Kopanica (część I)."

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopanica wraz z kolektorami tłocznymi Mała Wieś - Kopanica (część II), Kopanica - Jaromierz."

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopanica wraz z kolektorami tłocznymi Mała Wieś – Kopanica (część II), Kopanica – Jaromierz” w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”.

 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaromierz i Mała Wieś wraz z kolektorami tłocznymi Jaromierz – komora połączeniowa K-P-2, Mała Wieś - Kopanica (część I)”w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Siedlec"

 

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa kolektora ścieków Chobienice – Siedlec część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojciechowo część II i Nieborza oraz dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice”


 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice” w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”


Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kolektora ścieków Chobienice – Siedlec część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojciechowo część II i Nieborza” w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”

 

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaromierz, Kopanica, Mała Wieś, położonych w Gminie Siedlec w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Siedlec"


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowę kolektora ścieków Siedlec-Obra, część II oraz budowę kolektora ścieków Chobienice - Siedlec część III – Siedlec, ul. Szkolna” w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”


Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Budowa kolektora ścieków Siedlec - Obra część II wraz z kanalizacją sanitarną w m. Żodyń oraz budowa wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedlec i Wojciechowo"

 

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Obsługa prawna Jednostki Realizującej Projekt w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu w ramach Projektu: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Siedlec"


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żodyń oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo część I”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kolektora ścieków Siedlec – Obra część I, oraz kanalizacji sanitarnej w m. Jażyniec część I i II”.


Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt: Budowa kolektora ścieków Siedlec – Obra część I oraz kanalizacji sanitarnej w m. Jażyniec część I i II”

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN. "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GODZISZEWO-BELĘCIN" ORAZ "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SIEDLEC"

 

ogłoszenie przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Projekt budowlany Godziszewo - Belęcin

Projekt budowlany Siedlec, ul. Polna

Kosztorys ofertowy Godziszewo - Belęcin

Kosztorys ofertowy Siedlec

Specyfikacja Godziszewo - Belęcin

Specyfikacja Siedlec - Polna

<- powrót
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

tel/fax 068 384 80 80
e-mail: zeuk@siedlec.pl
 liczba odwiedzin: 358521      online: 1