Aktualności

 Strona:  1 | 2  
Przerwa w dostawie wody w m. Grójec Mały i Grójec Wielki
2019-03-15

ZEUK Sp. z o.o. informuje, że dnia 19.03.2019r. w godzinach 10:00-15:00 z powodu prac konserwacyjnych nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Grójec Mały i Grójec Wielki.

Za utrudnienia przepraszamy


Nieprzejezdna droga Wielka Wieś - Mała Wieś
2019-02-22

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac terenowych dnia 25 lutego (poniedziałek) droga relacji Wielka Wieś – Mała Wieś będzie nieprzejezdna. Więcej i informacji pod nr tel.: 509-602-486

Za utrudnienia przepraszamy


Wymiana wodomierzy w m. Tuchorza
2019-02-06

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu informuję, że od dnia 11 lutego 2019 roku w godzinach 8:00 – 15:00 w m. TUCHORZA nastąpi bezpłatna wymiana wodomierzy głównych.

Wymianę będą prowadzili hydraulicy ZEUK Sp.z o.o. 

Kontakt do pracownika: 607-045-685

Zakład przypomina jednocześnie, że od 1 lipca 2016 r. wszystkie przyrządy pomiarowe, których utrzymanie należy do klienta (podliczniki) powinny posiadać aktualny znak legalizacji. Wskazania podliczników, dla których upłynął okres legalizacji nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu opłat.

Montaż podlicznika można zlecić pracownikowi ZEUK lub dokonać jej we własnym zakresie, z tym że niezbędne będzie jego zgłoszenie i zlecenie plombowania.


Wywóz odpadów zmieszanych 12 listopada 2018r.
2018-11-09

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że dnia 12.11.2018r. odbiór odpadów zmieszanych odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. Mieszkańców posesji w Tuchorzy (nr 1-147), Zakrzewie i Godziszewie prosimy o wystawienie pojemników zgodnie z planem.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody - Kopanica i Mała Wieś
2018-10-08
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody - Kopanica i Mała Wieś
Magazyn
2018-09-28

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu informuje, że z powodu inwentaryzacji magazynu w dniach 28.09. – 05.10.2018 r. nie będzie wydawany towar.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody - Kopanica i Mała Wieś
2018-09-18

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody - Kopanica i Mała Wieś

Prace remontowe
2018-08-24
20180816112024_(1535104597).jpg

Z uwagi na awarię jednej z pomp głębinowych na SUW w Tuchorzy konieczna była jej wymiana. Prace wiązały się z demontażem uszkodzonej pompy a następnie ponownym zamontowaniem sprawnej pompy. W celu usprawnienia przebiegu prac wykorzystano dźwig.


Podłączenie mieszkańców do sieci wodociągowej
2018-08-21
img8476_(1534860890).jpg

W związku ze stale rosnąca rozbudową infrastruktury mieszkaniowej Spółka dokonuje budowy wielu przyłączy wodociągowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na budowę przyłącza wodociągowego do ul. Rolnej w Siedlcu. Budowa przyłącza wiązała się z wykonaniem przewiertu pod drogą powiatową a włączenie do istniejącego wodociągu nastąpiło przy wykorzystaniu technologii nawiercania pod ciśnieniem. Dzięki temu nie było konieczne wstrzymanie dostawy wody.

Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Siedlec
2018-05-29
ZEUK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 04.05.2018r., ogłoszoną na BIP PGW Wody Polskie w dniu 28.05.2018r. wprowadzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlec od 05.06.2018r. 
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

tel/fax 068 384 80 80
e-mail: zeuk@siedlec.pl
 liczba odwiedzin: 472164      online: 1