Rozstrzygnięcia przetargów

 Strona:  1  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-09-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin - Tuchorza - etap I (od punktu W2 do punktu PW2)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-09-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy"

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin - Tuchorza - etap I (od punktu W2 do punktu PW2)
2018-08-21
Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy"
2018-08-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-08-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kolektora tłocznego Siedlec - Reklin

Przetarg nieograniczony na: Budowę kolektora tłocznego Siedlec - Reklin
2018-07-25
Rozstrzygniecia przetargów
2016-09-05
Rozstrzygniecia przetargów

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Chobienice - uzupełnienie budowy na nowym osiedlu"

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grójec Mały wraz z przepompownią ścieków P2 - uzupełnienie budowy"

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grójec Mały wraz z przepompownią ścieków P2  - uzupełnienie budowy”


 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Siedlcu ul. Wolsztyńska, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy od rowu T oraz wodociągu w Boruji."

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaromierz i Mała Wieś wraz z kolektorami tłocznymi Jaromierz - komora połączeniowa K-P-2, Mała Wieś - Kopanica (część I)." oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopanica wraz z kolektorami tłocznymi Mała Wieś - Kopanica (część II), Kopanica - Jaromierz."


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopanica wraz z kolektorami tłocznymi Mała Wieś - Kopanica (część II), Kopanica - Jaromierz."


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaromierz i Mała Wieś wraz z kolektorami tłocznymi Jaromierz - komora połączeniowa K-P-2, Mała Wieś - Kopanica (część I)."


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa kolektora ścieków Chobienice – Siedlec część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojciechowo część II i Nieborza oraz dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kolektora ścieków Chobienice-Siedlec część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojciechowo część II i Nieborza".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę kanalizacli sanitarnej dla miejscowości Jaromierz, Kopanica, Mala Wieś, położonych w Gminie Siedlec".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kolektora ścieków Siedlec-Obra część II oraz budowa kolektora ścieków Chobienice-Siedlec część III – Siedlec, ul. Szkolna”Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żodyń oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo część I” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzyconych z postępowania (24.08.2010)

dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Siedlec w ramach operacji: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w miejscowościach Siedlec, Godziszewo – Belęcin i Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice"


Informacja o unieważnieniu postępowania (05.03.2010r.) dotyczącego dostawy paliw płynnych dla ZEUK Sp. z o.o.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert (28.12.2009)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu do wywozu nieczystości stałych - śmieciarki bezpyłowej z tylnym załadunkiem przewidzianego do realizacji z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013"


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w celu zawarcia umowy ramowej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu Inwestycyjnego ?Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry ? Gmina Siedlec? przewidzianego do realizacji z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ? zadania pn. ?Budowa kanalizacji w miejscowości Chobienice ? etap I?, ?Budowa kanalizacji w miejscowości Chobienice ? etap II?, ?Budowa kolektora sanitarnego Siedlec ? Obra?

 
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

tel/fax 068 384 80 80
e-mail: zeuk@siedlec.pl
 liczba odwiedzin: 665578      online: 2