Ciąg dalszy inwestycji realizowanych ze środków PROW...2021-05-20  
<p>W dniu 17.05.2021r. Sp&oacute;łka podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś w ramach operacji &bdquo;Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny&rdquo;.<br /> Wykonawcą zadania jest firma &bdquo;FUNAM&rdquo; Sp&oacute;łka z o.o. z Wrocławia.<br /> Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od momenty podpisania umowy. Wartość rob&oacute;t brutto zgodnie z ofertą została oszacowana na kwotę 1 287 990,80 zł.<br /> Inwestycja przyczyni się do poprawy standardu życia ludzi poprzez doprowadzanie nieprzerwalnie, szczeg&oacute;lnie w okresach suszy, wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej jakości i ilości.</p> <p>&nbsp;</p>