Ogłoszenie - podlewanie2023-06-09  
<p>Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich odbiorc&oacute;w włączonych do sieci wodociągowej o ograniczenie używania wody do podlewania w godzinach 16:00 - 22:00.</p>