Dzisiaj jest 30-05-2024
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  DLA MIESZKAŃCÓW

  O naszej firmie

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. została utworzona w wyniku przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XXIV/180/09 z 27 stycznia 2009 roku i Uchwały Nr XXV/187/09 z 24 marca 2009 roku.

  Akt notarialny - "Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" został podpisany 17.02.2009r.

  Dnia 30.03.2009r. został podpisany "Aneks do Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".

  Dnia 30.03.2009r. została również podpisana w formie aktu notarialnego "Umowa przeniesienia własności nieruchomości".

  W dniu 16.04.2009r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000327950.

  Wysokośc kapitału zakładowego: 20 242 000,00 zł

   

  Organy Spółki

  1. Zgromadzenie wspólników - Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński

   

   

  2. Rada Nadzorcza: Marcin Badura, Mariusz Silski, Edward Strzelecki

   

   

   
  3. Zarząd Spółki - dwuosobowy - Prezes Zarządu Hieronim Birk
                                             - Członek Zarządu Jacek Piosik

   

  Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Zarząd Spółki.

   

   

   

  Zakres działalności ZEUK Sp. z o.o.

  - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

  - zbieranie odpadów,

  - gospodarka odpadami,

  - transport drogowy towarów,

  - roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych,

  - wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

   

  Produkcja i usługi

  Działalność podstawową Spółki stanowią:

  - zaopatrzenie w wodę,

  - odbiór i oczyszczanie ścieków,

  - wywóz nieczystości stałych,

  - wywóz nieczystości płynnych.

   

  Zaopatrzenie w wodę

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. zaopatruje w wodę 26 miejscowości w Gminie Siedlec z ujęć własnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Siedlec, Kopanica, Wielka Wieś, Godziszewo i Tuchorza.

  Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZEUK Sp. z o.o. wynosi 150,5 km a liczba przyłączy wynosi 3837 szt.

   

  Odbiór i oczyszczanie ścieków

  Skanalizowane całkowicie są miejscowości: Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Jażyniec, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice, Kopanica, Mała Wieś, i Jaromierz oraz częściowo Grójec Mały, Grójec Wielki i Zakrzewo. Ścieki oczyszczane są na oczyszczalniach w Tuchorzy i Zakrzewie. Dodatkowo ZEUK Sp. z o.o. administruje oczyszczalnią przydomową w miejscowości Karna oraz oczyszczalnią ścieków należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chobienicach.

  W 2015 roku zamknięto oczyszczalnię ścieków w Siedlcu. Ścieki z Jażyńca, Jaromierza, Małej Wsi, Żodynia, Siedlca, Wojciechowa, Nieborzy, Grójca Małego i Wielkiego kierowane są do oczyszczalni Berzyna (PGK Wolsztyn).

  Łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,7 km a liczba przykanalików - 2124 szt.

  Na sieci kanalizacyjnej pracuje łącznie ponad 60 przepompowni ścieków. Łączna ilość oczyszczonych  ścieków z kanalizacji w 2018r. wyniosła 313 tyś m3

   

  Wywóz nieczystości stałych

   

   

  Wywozem nieczystości stałych objętych jest 100% mieszkańców Gminy Siedlec. Wywozy nieczystości stałych odbywają się na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Międzygminnym "OBRA".

   

   

  Dodatkowo w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym OBRA ZEUK Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę wysegregowanych opakowań plastikowych, artykułów RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Siedlec przy ulicy Konwaliowej. 


   

  Wywóz nieczystości płynnych

  ZEUK Sp. z o.o. zapewni na żądanie wywóz nieczystości płynnych z terenu całej Gminy Siedlec. Wywóz odbywa się na telefoniczne zlecenie.

   

  Zatrudnienie

  W momencie powstania Spółka zatrudniała 27 osób. Na dzień 31.12.2018 stan zatrudnienia wyniósł 27 osoby.

   

  Inwestycje

  Spółka realizowała inwestycje ze środków własnych powstałych w wyniku amortyzacji środków trwałych.

   

   

  Spółka zgodnie z umową z WFOŚiFW zakończyła w 2017 roku inwestycję pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra" zadanie realizowane było ze środków z Funduszu Spójności, Gminy Siedlec oraz własnych.

   

   

   
   
  Ważniejsze inwestycje wykonanie w roku 2018
   
  - budowa kolektora tłocznego Siedlec-Reklin ma kwotę netto 695 717,30 zł
  - budowa kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy na kwotę netto 1 055 726,30 zł
  - budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin-Tuchorza etap I na kwotę netto 406 241,19 zł
   


  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek od 7:30 do 15:30
  Wtorek od 7:30 do 17:00
  Środa od 7:30 do 15:30
  Czwartek od 7:30 do 15:30
  Piątek od 7:30 do 14:00
  Sobota od 8:00 do 12:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1597145      online: 1
  © 2021 MBEST