Dzisiaj jest 16-06-2024
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  O SPÓŁCE
  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  Zakres działalności ZEUK Sp. z o.o.


  - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

  - zbieranie odpadów,

  - gospodarka odpadami,

  - transport drogowy towarów,

  - roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych,

  - wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

   

  Produkcja i usługi

  Działalność podstawową Spółki stanowią:

  - zaopatrzenie w wodę,

  - odbiór i oczyszczanie ścieków,

  - wywóz nieczystości stałych,

  - wywóz nieczystości płynnych.

   

  Zaopatrzenie w wodę

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. zaopatruje w wodę 26 miejscowości w Gminie Siedlec z ujęć własnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Siedlec, Kopanica, Wielka Wieś, Godziszewo i Tuchorza.

  Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZEUK Sp. z o.o. wynosi 150,5 km a liczba przyłączy wynosi 3837 szt.

   

  Odbiór i oczyszczanie ścieków

   

  Skanalizowane całkowicie są miejscowości: Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Jażyniec, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice, Kopanica, Mała Wieś, i Jaromierz oraz częściowo Grójec Mały, Grójec Wielki oraz częściowo Zakrzewo.


  Ścieki powstające na terenie gminy Siedlec oczyszczane są przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na terenie gminy Wolsztyn w Berzynie.

  Łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,7 km a liczba przykanalików - 2124 szt.

  Na sieci kanalizacyjnej pracuje łącznie ponad 60 przepompowni ścieków. Łączna ilość oczyszczonych  ścieków z kanalizacji w 2018r. wyniosła 313 tyś m3


   

  Wywóz nieczystości stałych

   

   

  Wywozem nieczystości stałych objętych jest 100% mieszkańców Gminy Siedlec. Wywozy nieczystości stałych odbywają się na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Międzygminnym "OBRA".

   

   

  Dodatkowo w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym OBRA ZEUK Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę wysegregowanych opakowań plastikowych, artykułów RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Siedlec przy ulicy Konwaliowej. 


   

  Wywóz nieczystości płynnych

  ZEUK Sp. z o.o. zapewni na żądanie wywóz nieczystości płynnych z terenu całej Gminy Siedlec. Wywóz odbywa się na telefoniczne zlecenie.

   

  Zatrudnienie

  W momencie powstania Spółka zatrudniała 27 osób.

   

  Inwestycje

  Spółka realizowała inwestycje ze środków własnych powstałych w wyniku amortyzacji środków trwałych.

   

   

  Spółka zgodnie z umową z WFOŚiFW zakończyła w 2017 roku inwestycję pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra" zadanie realizowane było ze środków z Funduszu Spójności, Gminy Siedlec oraz własnych.

     Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek od 7:30 do 15:30
  Wtorek od 7:30 do 17:00
  Środa od 7:30 do 15:30
  Czwartek od 7:30 do 15:30
  Piątek od 7:30 do 14:00
  Sobota od 8:00 do 12:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1610314      online: 1
  © 2021 MBEST