Dzisiaj jest 17-01-2022
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  O SPÓŁCE
  PROJEKTY REALIZOWANE

  Inwestycje realizowane ze środków POIŚ

  Ciąg dalszy inwestycji realizowanych ze środków PROW...

  W dniu 17.05.2021r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny”.
  Wykonawcą zadania jest firma „FUNAM” Spółka z o.o. z Wrocławia.
  Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od momenty podpisania umowy. Wartość robót brutto zgodnie z ofertą została oszacowana na kwotę 1 287 990,80 zł.
  Inwestycja przyczyni się do poprawy standardu życia ludzi poprzez doprowadzanie nieprzerwalnie, szczególnie w okresach suszy, wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej jakości i ilości.

   

  Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny

  W dniu 02.07.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski przyjął Zarząd ZEUK Sp. z o.o. w Siedlcu w celu podpisania umowy na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa.”

  Wartość całego zadania to kwota ponad 4 mln złotych a wysokość dofinansowania wynosi 1.999.251 złotych.

  Projekt realizowany będzie etapami. W roku bieżącym trwa budowa sieci wodociągowej w m. Kiełpiny. W 2021 roku zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Wielkiej Wsi co poprawi jakość dostarczanej wody dla mieszkańców Wielkiej Wsi, Wąchabna, Małej Wsi, Kopanicy i Jaromierza. W latach 2022-2023 wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części Wielkiej Wsi.

  Są to kolejne zadania realizowane na terenie gminy przez ZEUK Sp. z o.o. mające na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.


  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu złożył wniosek w naborze o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

  Przedsięwzięcia dotyczy „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec” w ramach, którego planuje się skanalizować miejscowości Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z przesyłem Belęcin-Tuchorza-Reklin-Siedlec, który częściowo został już zrealizowany w 2018 roku.

  Przewidywany koszt brutto przedsięwzięcia to ponad 18 mln zł, a maksymalny poziom dofinasowania to 63,75% kosztów kwalifikowanych a więc ponad 9 mln zł. Rzeczowa realizacja projektu ma się zakończyć do 06.2021r. a podłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej sieci zostanie zakończone do 2023 roku.


  Budowa kolektora tłocznego Siedlec - Reklin

  dscf1842_(1534859973).jpg

  W dniu 20.08.2018r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa kolektora tłocznego Siedlec-Reklin. Wartość robót objętych umową wynosi 891 508,19 zł brutto. Finansowanie inwestycji odbędzie się ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki. Wykonawca robót został wybrany w drodze postępowania przetargowego. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30 listopada 2018r.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo- uzupełnienie sieci

  Część inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 796/U/400/792/2017 z dnia 19.12.2017r na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojciechowo – uzupełnienie sieci”. Kwota przyznanej pożyczki oraz koszt wybudowania kanalizacji to 192 600,00 zł netto.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Siedlcu

  Inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 461/U/400/904/2016 z dnia 19.12.2016r. Kwota przyznanej pożyczki to 260 000,00 zł netto, natomiast całkowity koszt inwestycji to 261 530,65 zł. netto.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach - uzupełnienie sieci

  2.jpg
  Część inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej w m. Chobienice – w kierunku na Grójec Mały” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1067771      online: 2
  © 2021 MBEST