Dzisiaj jest 19-07-2024
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  Aktualności

  20
    
  2018-08-21

  Podłączenie mieszkańców do sieci wodociągowej

  Podłączenie mieszkańców do sieci wodociągowej
  W związku ze stale rosnąca rozbudową infrastruktury mieszkaniowej Spółka dokonuje budowy wielu przyłączy wodociągowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na budowę przyłącza wodociągowego do ul. Rolnej w Siedlcu. Budowa przyłącza wiązała się z wykonaniem przewiertu pod drogą powiatową a włączenie do istniejącego wodociągu nastąpiło przy wykorzystaniu technologii nawiercania pod ciśnieniem. Dzięki temu nie było konieczne wstrzymanie dostawy wody.
  2018-05-29

  Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Siedlec

  ZEUK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 04.05.2018r., ogłoszoną na BIP PGW Wody Polskie w dniu 28.05.2018r. wprowadzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlec od 05.06.2018r. 
  2018-05-25

  Ograniczenie poboru wody

  W związku z brakiem opadów atmosferycznych ZEUK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru wody na cele inne niż socjalno-bytowe.
  2016-09-05

  Witamy

  Witamy na oficjalnej stronie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu
   
   
   

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu podpisał w dniu 06.08.2019r.
  Umowę o dofinansowanie Projektu pt.
  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec”
  nr RPWP.04.03.01-30-0008/18-00
  w ramach:
  Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”
  Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa”
  Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Projekt obejmuje realizacje budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z kolektorami tłocznymi umożliwiającymi doprowadzenie ścieków do Siedlca, skąd następnie istniejącym systemem kanalizacji tłocznej ścieki dopłyną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Komorowie.  
  Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje lata 2018-2021, obecnie trwają prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych poszczególnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
  Całkowita wartość Projektu na dzień podpisania umowy wynosi 18 711 598,09 zł
  Przyznane dofinansowanie na dzień podpisania umowy wynosi 9 577 346,52 zł i nie stanowi więcej niż 63,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

   

   

  20
    


  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek od 7:30 do 15:30
  Wtorek od 7:30 do 17:00
  Środa od 7:30 do 15:30
  Czwartek od 7:30 do 15:30
  Piątek od 7:30 do 14:00
  Sobota od 8:00 do 12:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1638650      online: 1
  © 2021 MBEST