Dzisiaj jest 18-09-2021
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 9:00-16:00
  Wtorek 9:00-16:00
  Środa 10:00-17:00
  Czwartek 9:00-16:00
  Piątek 9:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  Aktualności

  9
    
  2016-09-05

  Witamy

  Witamy na oficjalnej stronie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu
   
   
   

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu podpisał w dniu 06.08.2019r.
  Umowę o dofinansowanie Projektu pt.
  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec”
  nr RPWP.04.03.01-30-0008/18-00
  w ramach:
  Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”
  Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa”
  Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Projekt obejmuje realizacje budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z kolektorami tłocznymi umożliwiającymi doprowadzenie ścieków do Siedlca, skąd następnie istniejącym systemem kanalizacji tłocznej ścieki dopłyną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Komorowie.  
  Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje lata 2018-2021, obecnie trwają prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych poszczególnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
  Całkowita wartość Projektu na dzień podpisania umowy wynosi 18 711 598,09 zł
  Przyznane dofinansowanie na dzień podpisania umowy wynosi 9 577 346,52 zł i nie stanowi więcej niż 63,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

   

   

  9
    


  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 9:00-16:00
  Wtorek 9:00-16:00
  Środa 10:00-17:00
  Czwartek 9:00-16:00
  Piątek 9:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1011278      online: 1
  © 2021 MBEST