ZEUK
Inwestycje realizowane
Inwestycje ze środków PROW

Ciąg dalszy inwestycji realizowanych ze środków PROW...

2021-05-20

W dniu 17.05.2021r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny”.
Wykonawcą zadania jest firma „FUNAM” Spółka z o.o. z Wrocławia.
Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od momenty podpisania umowy. Wartość robót brutto zgodnie z ofertą została oszacowana na kwotę 1 287 990,80 zł.
Inwestycja przyczyni się do poprawy standardu życia ludzi poprzez doprowadzanie nieprzerwalnie, szczególnie w okresach suszy, wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej jakości i ilości.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny

2020-07-16

W dniu 02.07.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski przyjął Zarząd ZEUK Sp. z o.o. w Siedlcu w celu podpisania umowy na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa.”

Wartość całego zadania to kwota ponad 4 mln złotych a wysokość dofinansowania wynosi 1.999.251 złotych.

Projekt realizowany będzie etapami. W roku bieżącym trwa budowa sieci wodociągowej w m. Kiełpiny. W 2021 roku zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Wielkiej Wsi co poprawi jakość dostarczanej wody dla mieszkańców Wielkiej Wsi, Wąchabna, Małej Wsi, Kopanicy i Jaromierza. W latach 2022-2023 wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części Wielkiej Wsi.

Są to kolejne zadania realizowane na terenie gminy przez ZEUK Sp. z o.o. mające na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.


logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969463      online: 1