ZEUK

 Strona:  1 | 2  

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś

2021-02-18

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż ruszyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) dotyczące zadania:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś
w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
Dane postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

2021-01-29

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

2020-04-21

Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

https://zeuk.bip.gov.pl/ogloszenia-o-przetargach/318730_pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego.html


Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

2020-03-10

Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

https://zeuk.bip.gov.pl/ogloszenia-o-przetargach/308914_pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego.html


Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklinek

2020-03-10

Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklinek

https://zeuk.bip.gov.pl/ogloszenia-o-przetargach/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-reklinek.html


Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklin

2020-03-10

Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklin

https://zeuk.bip.gov.pl/ogloszenia-o-przetargach/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-reklin.html


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

2020-02-10

Przetarg nieograniczony na:

2018-08-07
Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin - Tuchorza - etap I (od punktu W2 do punktu PW2)

Przetarg nieograniczony na:

2018-08-07
Przetarg nieograniczony na : "Budowę kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy"

Przetarg nieograniczony na:

2018-07-09
Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego Siedlec - Reklin"
logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969375      online: 1