ZEUK
Inwestycje ze środków WFOŚiGW
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Siedlcu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Siedlcu

2018-03-16

Inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 461/U/400/904/2016 z dnia 19.12.2016r. Kwota przyznanej pożyczki to 260 000,00 zł netto, natomiast całkowity koszt inwestycji to 261 530,65 zł. netto.

logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969435      online: 1