ZEUK
Inwestycje ze środków WFOŚiGW
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wojciechowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo- uzupełnienie sieci

2018-03-16

Część inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 796/U/400/792/2017 z dnia 19.12.2017r na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojciechowo – uzupełnienie sieci”. Kwota przyznanej pożyczki oraz koszt wybudowania kanalizacji to 192 600,00 zł netto.

logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969416      online: 1