ZEUK
Inwestycje ze środków WFOŚiGW
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach - uzupełnienie sieci

2017-05-18
2.jpg
Część inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej w m. Chobienice – w kierunku na Grójec Mały” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969415      online: 1