ZEUK
Rozstrzygnięcia przetargów

 Strona:  1 | 2  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek”

2020-05-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek”

https://zeuk.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-przetargow/325376_informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklinek

2020-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklinek

https://zeuk.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-przetargow/318945_informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklin

2020-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Reklin

https://zeuk.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-przetargow/318942_informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

2020-04-21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek

https://zeuk.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-przetargow/318465_zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.html


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin - Tuchorza - etap I (od punktu W2 do punktu PW2)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy"

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin - Tuchorza - etap I (od punktu W2 do punktu PW2)

2018-08-21

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy"

2018-08-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kolektora tłocznego Siedlec - Reklin

Przetarg nieograniczony na: Budowę kolektora tłocznego Siedlec - Reklin

2018-07-25
logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969459      online: 1