ZEUK
Rozstrzygnięcia przetargów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek”

2020-05-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Reklin i Reklinek”


logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 911473      online: 1